TICs Noves tecnologies

  • La maquetació de manuals tècnics i llibres científics en XML permet jerarquitzar i estructurar correctament la informació
  • El contingut pot generar-se tant en format PDF per la seva edició impresa com en HTML per la seva edició web
  • La maquetació en XML permet obtenir i actualitzar les versions en diferents idiomes de forma ràpida i econòmica