Edició

  • Assessorament als clients en l'estructuració i definició de projectes editorials de nova creació
  • Disseny gràfic de tota mena de productes editorials (llibres, revistes, elements de difusió…)
  • Redacció de textos (genèric i especialitzat), traduccions, correcció de text, edició de text
  • Edició gràfica: recerca de fotografies, il·lustracions (infantil, científic, artístic…)